Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Geldigheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (AV) zijn naast het privacy-beleid voor de aankoop van gebruikte elektronica van toepassing. Alle diensten zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Andere regelingen treden alleen in werking met de uitdrukkelijke instemming van het management.

1.2 MijniPhoneVerkopen.nl raadt de verkoper aan de algemene voorwaarden te printen en te lezen. Omdat de voorwaarden in de loop van de tijd kunnen worden aangepast, raden wij u aan voor elke verkoop, via de website, de op dat moment van toepassing zijnde algemene voorwaarden te lezen en te accepteren.

Over MijniPhoneVerkopen.nl – BS Phonefix.

2 Over MijniPhoneVerkopen.nl – BS Phonefix.

2.1 MijniPhoneVerkopen.nl is een handelsmerk van BS Phonefix. De website www.MijniPhoneVerkopen.nl wordt beheerd door BS Phonefix, W.M. Dudokweg 49 - Unit 201, 1703 DA Heerhugowaard.

Over verkoper

3 Over verkoper

Verkoper garandeert dat hij/zij:
3.1 de rechtmatige eigenaar van het apparaat is, of toestemming heeft van de eigenaar om het apparaat te verkopen aan MijniPhoneVerkopen.nl. MijniPhoneVerkopen.nl is niet voornemens een standaard verificatie van het eigendomsrecht te bewerkstelligen, maar heeft het recht om van verkoper te vragen documenten te overhandigen, die het eigendom van het apparaat aantonen;
3.2 een inwoner van Nederland of België is;
3.3 minstens 18 jaar oud is of toestemming heeft van een ouder of voogd.
3.4 Transacties via de website mogen alleen worden gedaan door verkopers uit Nederland en België.

Contract

4 Contract

4.1 Verkoper maakt een overeenkomst met MijniPhoneVerkopen.nl voor de verkoop van het toestel door het invullen van het online formulier op de MijniPhoneVerkopen.nl website en deze op te sturen. De verkoop op afstand Regulations Act en de 14-dagen herroepingrecht voor de consument zijn hierdoor niet van toepassing.

4.2 Door het selecteren van een toestel op de website, het invullen van de respectievelijke staat en het indienen, komt het contract tot stand. De wederzijdse overeenkomst volgt uit een schriftelijke bevestiging. Deze wordt via de email verzonden (bevestiging van ontvangst).

4.3 Verkoper kan de Overeenkomst niet zonder schriftelijke toestemming van MijniPhoneVerkopen.nl aan een derde overdragen, af wijzen of anderszins van de hand doen.

Verkoop, verzending en betaling

5 Verkoop, verzending en betaling

5.1 De aangeboden prijs voor het toestel komt als onderdeel van het online proces tot stand. Door het indienen van het online formulier, doet verkoper een aanbod aan MijniPhoneVerkopen.nl om het toestel te kopen voor de online weergegeven prijs. Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW. De berekende prijs is geldig gedurende zeven (7) kalenderdagen na voltooiing van de online verkoop.

5.2 De toestellen en accessoires worden ingekocht op basis van de margeregeling. Hiervoor geldt een 0% btw tarief.

5.3 Na het invoeren van uw gegevens op de website en het versturen van het online formulier, krijgt u, bij acceptatie van het aanbod, door MijniPhoneVerkopen.nl een bevestigings e-mail toegestuurd. Hierin wordt u tevens een ordernummer toegewezen en krijgt u een verzendlabel voor de verzending.

Verzending van de toestellen

Verzending van de toestellen

5.4 Nadat u het toestel online ingevoerd heeft en de verkoop heeft afgesloten wordt de verzendlabel per email toegezonden. Verzend het toestel vervolgens via PostNL naar betreffend adres. Verkoper zorgt voor een geschikte, stabiele en stootbestendige pakket.

5.5 Zorg ervoor dat het apparaat wordt verzonden binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bevestigingsmail, de transactie van het desbetreffende apparaat zal zonder verzending na deze periode worden geannuleerd bij MijniPhoneVerkopen.nl.

5.6 Het eigendom van het apparaat gaat over op MijniPhoneVerkopen.nl op het moment van de overhandiging door de vervoerder bij MijniPhoneVerkopen.nl.

5.7 Het is niet toegestaan om alleen accessoires op te sturen voor de verkoop. Wanneer dit wel gebeurt zullen de kosten van de heen- en retourzending doorgerekend worden naar de klant. Dit geldt dus ook voor de verzendlabel die de klant ontvangen heeft bij het plaatsen van de order.

5.8 Bij gebruik van de door MijniPhoneVerkopen.nl gestuurde verzendlabel is het pakket verzekerd tot € 500,-.

5.9 MijniPhoneVerkopen.nl raadt verkoper aan zich tot PostNL te wenden voor de voorwaarden van de verzending. Deze kunnen op www.postnl.nl worden ingezien en kunnen, op aanvraag, door MijniPhoneVerkopen.nl ter beschikking gesteld worden.

5.10 Zodra de zending arriveert bij MijniPhoneVerkopen.nl ontvangt verkoper een e-mail van MijniPhoneVerkopen.nl met de ontvangstbevestiging.

5.11 De betaling vindt binnen 1 (één) werkdag plaats gerekend vanaf de verzending van de ontvangstbevestiging, via de mail, van het toestel. De betaling zal via een overschrijving naar het bij de verkoop aangegeven rekeningnummer plaatsvinden. Verantwoording voor vertragingen als gevolg van onjuiste informatie zal niet door MijniPhoneVerkopen.nl worden gedragen.

Het toestel

6 Het toestel

6.1 De aangeboden prijzen zijn alleen van toepassing op volledig werkende toestellen en correct ingevulde formulieren. Tenzij anders overeengekomen
6.2 Elke toestel die verkocht wordt, moet overeenkomen met het merk en model die aangemeld werd tijdens het verkoopproces en moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

• Het toestel kan in- en uitgeschakeld worden
• Alle functies werken
• Alle knoppen werken
• Het toestel is vrij van waterschade
• Alle gegevens zijn van de telefoon gewist
• Het toestel is niet gekoppeld aan een iCloud-account.
• “Zoek mijn iPhone” is ontgrendeld.
• De simkaart is verwijderd en de simkaarthouder is teruggeplaatst
• De telefoon is volledig opgeladen en uitgeschakeld

6.3 Indien toestel niet overeenkomt met het ingevulde formulier en/of de voorwaarden die aan het toestel worden gesteld, zal een gereduceerde vergoeding worden geboden. Dit wordt per toestel vastgesteld en bepaald. De verkoper ontvangt hierover een email. Verkoper heeft 5 (vijf) werkdagen om te reageren. Indien verkoper niet met de gereduceerde vergoeding akkoord gaat kan het toestel retour worden gezonden op eigen kosten. Mocht er binnen 5 (vijf) werkdagen niets worden vernomen van verkoper, dan zal dat worden gezien als een instemming met de door MijniPhoneVerkopen.nl voorgestelde gereduceerde vergoeding.

6.4 Indien toestel niet overeenkomt met het ingevulde formulier en/of de voorwaarden die aan het toestel worden gesteld, en de verkoper niet akkoord gaat met de aangeboden gereduceerde vergoeding, zal het toestel retour worden gestuurd. Dit zal geschieden ná betaling van €9,95 aan afhandelings- en verzendkosten door verkoper aan MijniPhoneVerkopen.nl.

6.5 Bij ontvangst en controle wordt een toestel altijd getoetst op stopheling.nl. Mocht het ontvangen toestel hierop geregistreerd staan als gestolen, dan schakelen wij daarvoor direct de politie in en wordt het toestel overhandigd, zonder uitbetaling aan de verkoper.

Inzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens

7 Inzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens

7.1 MijniPhoneVerkopen.nl verzamelt persoonlijke gegevens (zoals voornaam, achternaam, adres, woonplaats, bankgegevens, telefoonnummer en e-mail adres) uitsluitend voor de uitvoering van de trade-ins en alleen om de daarvoor vereiste context en schaal. De gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de Federal Data Protection Act, de wet op telediensten, de Telecommunicatiewet en andere wettelijke vereisten voor de documentatie van de zakelijke transacties en overeenkomsten van verkoop.

7.2 Onder de Federal Privacy Act heeft de verkoper het recht op gratis informatie over de opgeslagen gegevens, evenals het recht om te corrigeren, te blokkeren of wissen van gegevens. Om gebruik te maken van deze rechten, met name het verkrijgen van informatie, kan de verkoper zich schriftelijke richten aan klantenservice@ MijniPhoneVerkopen.nl

7.3 MijniPhoneVerkopen.nl zal geen informatie delen met derden, en zal de gegevens ook niet voor andere doeleinden dan voor de verkoop van het toestel gebruiken.

7.4 Informatie, die MijniPhoneVerkopen.nl van verkoper opslaat, wordt voornamelijk voor de afwikkeling van de koopcontracten (oa. communicatie, levering en betaling) gebruikt en opgeslagen. Ten derde, wordt de verzonden informatie zonder toestemming voor de uitvoering van technische, logistieke of andere functies gebruikt die het MijniPhoneVerkopen.nl vergemakkelijken de contractuele verplichtingen na te komen.

7.5 Voor meer informatie over de aard, omvang, locatie en het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens die vereist zijn voor bij de registratie bij MijniPhoneVerkopen.nl, verwijzen wij u naar de Privacy Policy.

Klachtenregeling

8 Klachtenregeling

8.1 Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@mijniphoneverkopen.nl. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Slotbepalingen

9 Slotbepalingen

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De VN-inkoop wet is uitgesloten en het Weens Koopverdrag (CISG).

9.2 Alle geschillen, met uitsluiting van die geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden uitlsuitend beslecht door de rechtbank te Amsterdam.

Ga naar Telefoon reparatie Heerhugowaard