Privacy statement

Deze Privacyverklaring is van kracht met ingang van 25 mei 2018.
MijniPhoneVerkopen.nl onderdeel van BS Phonefix (hierna te noemen BS Phonefix) gevestigd aan W.M. Dudokweg 49 - unit 201 te Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

W.M. Dudokweg 49 - Unit 201
1703 DA Heerhugowaard
06-37530199
info@bsphonefix.nl
https://www.bsphonefix.nl
https://www.MijniPhoneVerkopen.nl

Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor BS Phonefix, uw vertrouwen is voor ons van het grootste belang. Daarom is deze Privacyverklaring opgesteld om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.
Er zijn diverse situaties te bedenken waarin u uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door geeft. Zo kunt u ons uw NAW-gegevens verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u een product bestelt, als er een bestelling van u moet worden verwerkt of als u zich inschrijft voor een service. Als u solliciteert op een vacature bij BS Phonefix, dan geeft u ons wellicht uw cv met gegevens. Als u aan ons doorgeeft dat u niet wilt dat wij uw informatie gebruiken voor contact dat verder gaat dan het afhandelen van uw verzoek, dan zullen wij die wens ten alle tijden respecteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

BS Phonefix verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• NAW-gegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geslacht/aanhef
• Gegevens over uw activiteiten op onze website
• Bankrekeningnummer

Doel en grondslag

BS Phonefix verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw bestelling
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
BS Phonefix verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BS Phonefix bewaart uw persoonsgegevens nooit langer dan dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt. Wij zullen de gegevens bewaren zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld vanwege wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te leggen.

Delen van persoonsgegevens met derden

BS Phonefix verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor dezelfde goede bescherming van uw persoonsgegevens als bij ons. BS Phonefix blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BS Phonefix gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden onder andere uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Advertenties op internet

BS Phonefix plaatst geen advertenties van derden op haar websites, maar adverteert wel op websites van anderen. Maak uzelf vertrouwd met het privacy beleid van andere websites en netwerkadverteerders, zo komt u te weten welke gegevens zij wellicht verzamelen over uw internetgebruik. We hebben een andere partij ingeschakeld om het adverteren op andere sites voor ons te beheren. Deze andere partijen kunnen cookies en webbeacons gebruiken voor het verzamelen van informatie over uw activiteiten op de websites van BS Phonefix en anderen. Op deze manier zult u, op basis van uw interesses, gerichte advertenties van BS Phonefix aangeboden krijgen. Mocht u niet willen dat deze informatie wordt gebruikt voor het afbeelden van specifiek op u gerichte advertenties, dan kunt u zich via Google Adwords afmelden. Houd er wel rekening mee dat u zich daarmee niet afmeldt van de weergave van niet-gerichte advertenties. U blijft algemene niet-gerichte advertenties ontvangen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BS Phonefix en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Het een en ander betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere partij te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bsphonefix.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie ter bescherming van uw privacy uw pasfoto en andere vertrouwelijke nummers onleesbaar. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bsphonefix.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiligen

BS Phonefix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bsphonefix.nl

Klachten

BS Phonefix wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. Wanneer we wijzigingen in deze Privacyverklaring aanbrengen, voegen we bovenaan deze Privacyverklaring een nieuwe datum toe.

Ga naar Telefoon reparatie Heerhugowaard